Statystyka mapy PL Topo 2023.4

Sieć dróg z nazwami ulic (% populacji) 100
Całkowita długość dróg (km) 790 932
Szczegółowe plany miast 944
Szczegółowe plany miejscowości 7 508
POI (bez POI turystycznych) 419 033
Długość dróg utwardzonych i autostrad  (km) 327 630
Długość dróg gruntowych i ścieżek (bez nakładki Ścieżki PL) (km) 463 179
Długość autostrad 3 675
Ulice – liczba ulic nazwanych 272 940
Miejscowości 124 628
Plany miejscowości z nazwami ulic i numeracją budynków 53 843
Punkty adresowe (bez nakładki „PL Topo Adresy”) 9 349 119
Budynki 2D 16 095 462
Zabudowa 2D 600
Wyciągi narciarskie 400
Nazwy geograficzne 789
POI – turystyczne 64 976
Jeziora 577 694
Rezerwaty 1 876
Numery oddziałów leśnych 543 543
Granice oddziałów leśnych (km) 626 915
Całkowita długość szlaków turystycznych (km) 91 127
Długość szlaków widokowych (km) 2 886
Długość szlaków pieszych (km) 35 704
Długość szlaków rowerowych (km) 43 944
Długość szlaków konnych (km) 2 774
Długość szlaków narciarskich 209
Długość ścieżek rowerowych (km) 3 937
Długość szlaków nordic walking (km) 115
Długość szlaków regionalnych (km) 1 556