Skąd wziął się pomysł na mapę?

Idea opracowania mapy „PL Topo” wynikła z chęci stworzenia i dostarczenia użytkownikom Garmina dobrej turystycznej i drogowej mapy Polski. Jako oficjalny dystrybutor i długoletni sprzedawca urządzeń Garmina mający codzienny kontakt z użytkownikami i co za tym idzie znający dobrze ich potrzeby, a jednocześnie także jako osoby, które same z urządzeń Garmina intensywnie korzystają, postanowiliśmy… stworzyć lepszą mapę Polski niż te, z którymi mieliśmy wcześniej do czynienia. Lepszą i na bieżąco aktualizowaną.

Założenia mapy „PL Topo”:

 • opracowanie i udostępnienie użytkownikom kompletnej mapy terenu Polski o dobrej szczegółowości i równomiernym odwzorowaniu (bez dziur w pokryciu mniej popularnych lokalizacji)
 • stworzenie mapy z dobrze działającym routingiem (funkcją automatycznego wyznaczania tras i poprawną ich kalkulacją)
 • przygotowanie mapy, której można zapewnić bieżącą cykliczną aktualizację w powiązaniu z szybkim uwzględnianiem poprawek i eliminacją wykrytych błędów
 • stworzenie takiej szaty graficznej mapy, aby była miła dla oka niezależnie od urządzenia, na którym mapa jest wyświetlana (w zależności od modelu, urządzenia posiadają przecież bardzo różne wyświetlacze)
 • stworzenie takiej mapy, którą użytkownik będzie mógł dopasowywać do swoich aktualnych potrzeb (w tym samym czasie innych informacji na wyświetlaczu potrzebuje turysta pieszy, innych rowerzysta a jeszcze innych kierowca w aucie)
 • przygotowanie mapy, która będzie kompatybilna z dodatkowymi nakładkami zapewniającymi użytkownikom lepsze wykorzystanie zarówno samej mapy jak i lepsze wykorzystanie posiadanych urządzeń (np. współpraca z nakładką „Ścieżki PL”)

PL Topo – główne cechy

 • Blisko 38 milionów Polaków w zasięgu
 • Ponad 780 tys. kilometrów dróg
 • 944 szczegółowych planów większych miast
 • Ponad 7,5 tys. szczegółowych planów miejscowości
 • Ponad 53 tys. planów miejscowości z nazwami ulic i numeracją budynków
 • Ponad 9,3 miliona punktów adresowych
 • W tym ponad 16 milionów budynków 2D
 • Ponad 272 tys. ulic nazwanych
 • Ponad 91 tys. km szlaków turystycznych
 • Ponad 43 tys. km szlaków rowerowych
 • Dokładnie 3937 km ścieżek rowerowych

O produkcie:

Mapa PL Topo zawiera między innymi dokładną sieć drogową, plany miast, warstwę topograficzną i turystyczną, szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe, punkty POI. Produkt przeznaczony jest do turystycznych i rowerowych odbiorników gps, z możliwością wykorzystania (z pewnymi ograniczeniami) także na zgodnych urządzeniach do nawigacji drogowej. Mapa instalowana jest w pamięci urządzenia jeśli nie posiada ono slotu kart microSD/SD lub w przypadku mapy na karcie opakowanie zawiera kartę microSD/SD z zainstalowaną i gotową do użycia mapą

Okładka Mapy Polski PL TOPO

Mapa PL Topo jest aktualizowana w cyklu kwartalnym, stąd w odbiorniku GPS przy nazwie mapy wyświetlana jest dodatkowa informacja określająca wersję danej edycji. Dla przykładu: PL Topo 2022.2 oznacza wydanie mapy opracowane w oparciu o dane z 2 kwartału roku 2022.

Obejrzyj prezentację mapy

 

PL Topo w działaniach ratowniczych:

Jakość naszej mapy została doceniona przez GOPR


O autorach:

Pomysł mapy narodził się w firmie Azymut, jednak do tego by ona powstała przyczyniły się także osoby spoza firmy. Są to znani w środowisku pasjonatów Garmina Andrzej Popowski „Popej” i Lech Ratajczak „GPS Maniak”. Jako profesjonaliści w swoich dziedzinach wykonali oni kawał dobrej roboty (Andrzej Popowski informatyka, Lech Ratajczak zagadnienia mapowe) i co istotne jako długoletni użytkownicy Garmina dobrze wiedzieli, w jakim kierunku powinni zmierzać. Dzięki temu nie jest to mapa, która powstała w zaciszu gabinetu jakiegoś biura, a jest to mapa w dużej mierze zrobiona przez użytkowników dla użytkowników. W ramach beta testów i szukania podpowiedzi co powinniśmy poprawiać w naszym produkcie wspomagali nas także użytkownicy forum Garmina Garniak.pl

Głównym dostawcą cyfrowych danych wejściowych do mapy „PL Topo” i jednocześnie naszym aktywnym partnerem zaangażowanym w tworzenie mapy dla użytkowników Garmina jest firma Emapa.

Do wytworzenia mapy „PL Topo” wykorzystano także publikacje Corine Land Cover, SRTM3 v2, jak również dane Państwowego Rejestru Granic (PRG) i Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG) oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ). Ponadto wykorzystano informacje z OpenStreetMaps, które są udostępniane na licencji Open Database License v1.0 (ODbL): zbiór wykorzystanych danych Wykorzystano także dane Baltic Sea Hydrographic Commission, 2013, Baltic Sea Bathymetry Database version 0.9.3. http://data.bshc.pro/ 2014.12.29, jak również dane z państwowych zasobów leśnych BDL_2021-07.

Wydawcą mapy „PL Topo” jest firma Azymut

Azymut
Ul. Corazziego 4 lok. 9
00-087 Warszawa
tel. 22 827-00-05
eazymut.pl


Ściągnij plik z demonstracyjnym fragmentem mapy (Park Krajobrazowy Chełmy):
– wersja spakowana w formacie 7z

– wersja spakowana w formacie exe


Licencja

Umowa licencyjna na korzystanie z mapy PL Topo na karcie pamięci microSD/SD pomiędzy firmą Azymut (Licencjodawcą) a użytkownikiem końcowym (Licencjobiorcą):

 1. Przed użyciem karty należy zapoznać się z niniejszą licencją.
 2. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej umowy, należy nieużywany produkt zwrócić do sprzedawcy celem uzyskania pełnego zwrotu jego ceny zakupu.
 3. Otwarcie opakowania dostarczonej karty microSD/SD oznacza zgodę użytkownika na warunki niniejszej umowy i traktowane jest jako użycie produktu.
 4. Przedmiotem niniejszej umowy licencyjnej jest zgoda Licencjodawcy na wykorzystywanie mapy PL Topo przez Licencjobiorcę na dostarczonej karcie microSD/SD.
 5. Licencja mapy jest przypisana bezpośrednio do dostarczonej karty pamięci microSD/SD.
 6. Licencjobiorca nie może korzystać z mapy na więcej niż jednym urządzeniu GPS równocześnie (samodzielna aplikacja).
 7. Licencjobiorca nie może wprowadzać żadnych zmian, dekompilacji czy modyfikacji produktu.
 8. Powielanie w jakikolwiek sposób danych znajdujących się na karcie microSD/SD jest zabronione.
 9. Licencjobiorca nie może przenosić danych z karty microSD/SD na jakiekolwiek inne nośniki. Wyjątkiem jest tworzenie wyłącznie na potrzeby własne kopii zapasowej danych z karty, zabezpieczającej możliwość korzystania z dostarczonej mapy w przyszłości. Kopia zapasowa działa wyłącznie na oryginalnej karcie microSD/SD dostarczonej z produktem.
 10. Licencjodawca gwarantuje, że produkt został przygotowany z największą starannością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności i nie gwarantuje, iż wszystkie dane zawarte w produkcie są kompletne i w całości poprawne. Produkt jest udostępniony w stanie, w którym istnieje faktycznie, bez żadnych innych gwarancji ani warunków wyraźnych lub dorozumianych, w szczególności bez gwarancji jakości handlowej, gwarancji satysfakcjonującej jakości, wartości handlowej lub przydatności do konkretnego celu. Licencjodawca nie odpowiada za niezgodność ze stanem rzeczywistym map zawartych w produkcie. Niektóre elementy mapy mogą być wyświetlane w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwy sposób, mogą nie istnieć lub mogą mieć inny charakter.
 11. Funkcja autoroutingu (automatycznego wyznaczania tras) obsługiwana przez produkt zapewnia jedynie ogólną wytyczną do określania planowanej trasy i określania jej długości.
 12. Mapa PL Topo może służyć tylko jako dodatkowe narzędzie wspierające określanie położenia użytkownika i planowanie jego przemieszczania. Całość ryzyka związanego z działaniem produktu oraz rezultatami jego działania ponosi Licencjobiorca. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Licencjobiorcy lub żadnej innej osoby, lub jednostki za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne szkody. Maksymalna łączna odpowiedzialność Licencjodawcy wobec Licencjobiorcy ogranicza się do kwoty rzeczywiście zapłaconej przez Licencjobiorcę za produkt.
 13. Licencjobiorca przed użyciem produktu potwierdza, że jego funkcjonalność i specyfikacja jest mu znana i spełnia jego potrzeby i wymogi.
 14. Licencjodawca przyznaje Licencjobiorcy prawo do darmowej aktualizacji mapy w okresie 12 miesięcy, licząc ten okres od daty zakupu poświadczonej dowodem sprzedaży.
 15. W przypadku materiałowej wady fabrycznej karty pamięci microSD/SD stwierdzonej w okresie 2 lat od daty nabycia poświadczonej dowodem sprzedaży, zostanie ona wymieniona na egzemplarz wolny od wad. Wymianie nie podlega karta uszkodzona przez użytkownika mechanicznie lub zalana płynem.
 16. Prawa autorskie oraz wszystkie inne prawa do produktu przynależą Licencjodawcy.
 17. Niniejsza licencja będzie obowiązywać przez cały czas przestrzegania jej warunków przez Licencjobiorcę. Ulegnie ona rozwiązaniu w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z jej postanowień lub warunków. W przypadku rozwiązania umowy licencyjnej Licencjobiorca zobowiązuje się do zniszczenia wszelkich kopii produktu. Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności określone powyżej pozostaną w mocy także po rozwiązaniu umowy licencyjnej.

„>