Spis porad


Instrukcja

Mapa dostarczana jest na karcie microSD w adapterze SD w postaci gotowej do użycia. W przypadku wykorzystywania mapy na urządzeniach z czytnikiem microSD, należy skorzystać z samej karty microSD wyjmując ją z adaptera. W przypadku posiadania urządzenia z czytnikiem kart SD, przy wkładaniu karty do odbiornika konieczne jest skorzystanie z załączonego adaptera.

Jeśli mapa nie pojawi się w urządzeniu automatycznie po włożeniu karty, wówczas należy włączyć jej wyświetlanie w odbiorniku gps w ustawieniach mapy urządzenia.
Wyświetlanie mapy można włączyć/wyłączyć w urządzeniu np. w przypadku chęci skorzystania z innej mapy.

Niektóre funkcje mapy mogą być ograniczone w zależności od posiadanego urządzenia lub też od wersji jego oprogramowania. W miarę możliwości należy posiadać w odbiorniku aktualne oprogramowanie wewnętrzne producenta.

Dostarczona karta pamięci nie jest zabezpieczona przed zapisem i dane z karty mogą zostać nieodwracalnie usunięte, dlatego przed wykonywaniem jakichkolwiek operacji na karcie (jak np. wgrywanie innych map) dobrze jest utworzyć kopię zapasową jej zawartości na innym nośniku lub komputerze (patrz pkt 9 Umowy licencyjnej).

Zawartość mapy można wyświetlać na komputerze PC/Mac w programie BaseCamp (do pobrania ze strony Garmina). BaseCamp może odczytywać treść mapy zarówno z podłączonego do komputera odbiornika gps jak i z czytnika kart pamięci.


Ścieżki PL

Mapa „Ścieżki PL” stanowi społecznościowe wsparcie dla mapy „PL Topo”. Powstaje jako praca zespołowa w postaci transparentnej „nakładki” na mapę podstawową stanowiącą wizualne uzupełnienie mapy w zakresie ścieżek leśnych w stopniu odpowiadającym mapom topograficznym 1:50.000. Mapa obejmuje swoim zasięgiem wybrane, najbardziej atrakcyjne pod względem turystycznym tereny, w szczególności kompleksy leśne.

Przy doborze treści nakładki uwzględniono zawartość mapy podstawowej PL Topo, co powinno zapewnić wysoką wizualną kompatybilność obu produktów. Nie można jednak wykluczyć błędów w postaci zdublowania niektórych informacji.

Korzystając z mapy „Ścieżki PL” należy mieć świadomość źródeł pochodzenia danych: wektoryzacja niezbyt aktualnych map topograficznych 1:50.000, co może skutkować odmiennym przebiegiem wielu dróg polnych i leśnych.

Plik z mapą do pobrania:  Ścieżki_Pl.img

Więcej informacji na temat mapy znajduje się na stronie produktu.


Korzystanie z mapy na komputerze

Firmowym programem Garmina służącym do przeglądania map, generowania tras czy zarządzania waypointami i śladami jest w chwili obecnej BaseCamp (kliknij aby pobrać program).

Szczegółowa instrukcja do programu w języku polskim:
http://static.garmincdn.com/basecamp/pl/Default.htm

Wcześniejszy Program MapSource znany i lubiany zwłaszcza przez użytkowników nieco starszych odbiorników turystycznych od dłuższego czasu nie jest przez firmę Garmin aktualizowany, w konsekwencji czego utracił pełną kompatybilność z nowszymi odbiornikami, w tym takimi modelami jak Dakota, 62 czy nowe modele eTrexa. Pomimo tego mankamentu wielu użytkowników – także nowych odbiorników Garmina – preferuje przeglądanie map czy projektowanie tras i śladów właśnie w MapSource. Niestety, dodatkowym problemem na jaki trafiają potencjalni użytkownicy MapSource jest fakt, że spora część map turystycznych dla odbiorników Garmina sprzedawana jest w postaci plików gmapsupp.img bez tzw. „instalki” pod MapSource.

Podobnie wygląda sprawa z mapą PL Topo, która również jest sprzedawana w postaci pliku gmapsupp.img bez „instalki” pod MapSource. Nie oznacza to jednak, że miłośnicy MapSource zostają pozbawieni możliwości oglądania mapy w swoim ulubionym programie.

gmapsupp.img (PL Topo) a sprawa MapSource

Instalacja mapy PL Topo w programie MapSource nie jest skomplikowana, wymaga jednak pewnego obycia z komputerem oraz pobrania i zainstalowania w systemie dwóch dodatkowych programów narzędziowych:

Po instalacji obu programów uruchamiamy GMapToola i w zakładce „Opcje” wprowadzamy informację o lokalizacji pliku cgpsmapper.exe:

Programy narzędziowe są gotowe do pracy.

Kolejna czynność, to przygotowanie folderów/katalogów instalacyjnych. Powiedzmy że mapy będą instalowane na dysku „C” –  w istniejącym folderze Garmin (Folder Garmin powstaje w procesie standardowej instalacji programu MapSource – więcej na temat instalacji samego programu MapSource można przeczytać tutaj) tworzymy stosowny podfolder o specyficznej, rozpoznawalnej nazwie np. PL_Topo_2012_1, do którego kopiujemy plik gmapsupp.img z mapą PL Topo.

Przechodzimy do GMapToola i w zakładce „Pliki” opcją „Dodaj pliki” odszukujemy interesujący nas gmapsupp.img:

UWAGA:   W opisywanym przykładzie użyto wersję testową mapy (v.0.56) stąd po załadowaniu pliku gmapsupp.img pojawiła się taka właśnie – nietypowa – nazwa Mapsetu.

Wyodrębnienie plików dla MapSource wykonujemy w zakładce „Dziel”, w której poza wskazaniem folderu docelowego wymuszamy także kompilację mapy poglądowej (wykonuje to „w tle” cgpsmapper) zaptaszkowując stosowną opcję:

Na zakończenie kilkamy na „Dziel wszystko” i cierpliwie czekamy na wynik działania GMapToola.

Komunikat „Koniec” oraz brak informacji o błędach oznacza wygenerowanie przez GMapToola plików dla MapSource wraz z odpowiednimi plikami instalacyjnymi. Kończymy zatem pracę GMapToola, przechodzimy do folderu instalacyjnego i odszukujemy w nim plik install (install.bat):

Po uruchomieniu install.bat pojawia się okno DOS:

Zatwierdzając operację uzyskujemy po chwili komunikaty o prawidłowym przebiegu instalacji:

Uruchamiamy MapSource, który informuje nas, że PL_Topo jest mapą zablokowaną:

Wybieramy opcję „Odblokuj mapy”, po czym wprowadzamy do programu klucz testowy:

dla mapy „PL Topo”: 98SPQV89MH4RGNQAPPVFYB47H

dla mapy „EU Topo”: HK3GA3ZY92DX73JQVSBU5CAVM

w efekcie czego możemy cieszyć oko mapą PL Topo w MapSource:

UWAGA:

 • Mapa pochodząca z pliku gmapsupp.img, wpięta metodą opisaną wyżej nie jest w pełni kompatybilna z programem MapSource: mapa utraciła plik indeksacyjny i w konsekwencji możliwość wykorzystania opcji: Znajdź -> Miejsca (w tym wyszukiwanie adresów).
 • Wpięcie do MapSource kolejnej – zaktualizowanej wersji mapy nie wymaga podawania Klucza testowego.
 • Przed wpięciem kolejnej wersji mapy należy poprzednią wersję odinstalować wykorzystując do tego celu gotowy plik uninstall.bat wygenerowany wcześniej przez GMapToola w procesie dzielenia pliku gmpsupp.img:


Zmiana wyglądu (skórki) mapy

Jedną z cech mapy wektorowej jest możliwość zmiany jej wyglądu przez podmianę pliku definiującego grafikę, potocznie zwanego „skórką”.  Skórka, a dokładniej jeżeli chodzi o mapę Garmina plik TYP definiujący wygląd poszczególnych grup obiektów może być samodzielnie zmodyfikowany przez użytkownika, a w przypadku mapy PL Topo istnieje także możliwość wykorzystania gotowych skórek przygotowanych w różnych wariantach:

Od lewej:

 • 1769_STD (standardowa) – skórka standardowa, która jest częścią składową firmowego pliku gmapsupp.img,
 • 1769_CYK (rowerowa) – skórka z zamienionym priorytetem wyświetlania szlaków (pieszy: kropkowany, rowerowy: kreskowany),
 • 1769_PST (kontrastowa) – dla starszych odbiorników z serii „x”, np. GPSMAP 60CSx, Vista HCx) – skórka o zwiększonym nasyceniu barw,
 • 1769_LRA (dla pieszego) – skórka w której wyłączono wyświetlanie niektórych obiektów mapy (w tym szlaków rowerowych, niektórych napisów) i uwypuklono szlaki piesze.

Zaprezentowane wyżej skórki są przeznaczone do odbiorników turystycznych. W przypadku wykorzystania mapy w odbiorniku samochodowym zaleca się zastosowanie skórki: 1769_NUV (samochodowej).

Co prawda skórka stanowi samodzielny plik (z rozszerzeniem „TYP”), niemniej w końcowym produkcie mapowym jest on niedostępny z poziomu eksploratora plików, gdyż stanowi jeden z podzbiorów większego zbioru jakim jest plik gmapsupp.img. Nie zmienia to faktu, że podmiana skórki w gotowym pliku gmapsupp.img jest wyjątkowo prosta dzięki programowi narzędziowemu: GMapTool (autor: Andrzej Popowski).

Pamiętając o podstawowej zasadzie, by przed jakimikolwiek manipulacjami z firmowym plikiem gmapsupp.img wykonać jego kopię zapasową pobieramy z podanych wyżej linków stosowną skórkę – np. 1769_CYK.TYP, po czym kopiujemy ją na kartę pamięci do folderu Garmin. Następnie uruchamiamy GmapToola i opcją: „Dodaj pliki”:

wczytujemy plik gmapsupp.img oraz plik TYP (w przykładzie wykorzystano: 1769_CYK.TYP).

Następnie w zakładce: „Zmień” zaznaczamy opcję „Podmień plik TYP w pliku img” i klikamy na „Zmień wszystko”:

Proces podmiany skórki trwa dosłownie chwilę, po czym otrzymujemy komunikat:

Na koniec pozostaje nam tylko odłączyć (bezpieczne odłączanie!) sprzęt i cieszyć oko nowym wyglądem naszej mapy.


Łączenie map w starszych typach urządzeń

UWAGA:  Poniższa instrukcja przeznaczona jest wyłącznie dla użytkowników starszych odbiorników z serii „x”:  GPSMAP 60 Cx, GPSMAP 60 CSx,  eTrex Legend HCX, eTrex Vista HCX, Rino 530 HCX. (Nowe modele obsługują wiele plików mapowych równocześnie, stąd w ich przypadku mapy dodatkowe dogrywane są jako oddzielny plik, dlatego też w przypadku nowych modeli nie należy stosować poniższej procedury).

W przypadku wyżej wymienionych odbiorników obsługujących pojedynczy plik mapowy gmapsupp.img, bezpośrednie dogrywanie map na kartę nie jest możliwe. Jedyną metodą „dogrania” innych map do pliku zawierającego mapę PL Topo jest połączenie kilku plików mapowych w jeden plik gmapsupp.img. Można to wykonać w stosunkowo prosty sposób wykorzystując program narzędziowy: GMapTool  (autor: Andrzej Popowski).

Przed przystąpieniem do łączenia map należy bezwzględnie wykonać kopię zapasową mapy PL Topo przez skopiowanie plików gmapsupp.img oraz gmapsupp.unl na inny nośnik – np. dysk twardy komputera.

W omawianym przykładzie wykorzystano pliki z mapą PL Topo oraz plik z mapą Ścieżki PL.

 • Mapę PL Topo tj. firmowe pliki gmapsup.img oraz gmapsupp.unl przenosimy (wytnij -> wklej) na dysk komputera do specjalnie przygotowanego folderu – powiedzmy o nazwie: GMapTool_Składanie, do którego dogrywamy też inne pliki mapowe (tu: PL_Sciezki) które chcemy połączyć z mapą PL Topo.
 • Zmieniamy nazwy plików gmapsupp.img oraz gmapsupp.unl na bardziej rozpoznawalne np: PL_Topo.img oraz PL_Topo.unl.

 • Uruchamiamy GMapToola i po kliknięciu na „Dodaj pliki” odszukujemy

 • oraz wgrywamy stosowne pliki.

 • Przechodzimy do zakładki „Łącz”.
 • Klikamy na przycisk „Plik” i wpisujemy nazwę pliku wynikowego, którą zawsze będzie: gmapsupp.img
 • Wykonujemy łączenie plików przyciskiem „Łącz wszystko”,

 • po czym czekamy na komunikat: Koniec.

 • Uzyskany tą metodą plik gmapsupp.img zawierający w omawianym przykładzie mapę PL_Topo wraz z kodami odblokowującymi oraz mapę PL_Ścieżki przenosimy (wytnij -> wklej) na oryginalną kartę pamięci.
 • Efekt w odbiorniku:


Najczęściej zadawane pytania


 1. Ile kosztuje i jak wykupić aktualizację mapy na kolejny rok?

  Koszt rocznej aktualizacji wynosi 68 zł, aktualizację można wykupić w autoryzowanych sklepach.


 2. Czym rozpakowywać pobrane pliki aktualizacji?

  Do rozpakowywania plików zalecamy np. darmowy program 7-zip.


 3. Jak postępować, gdy podczas rozpakowywania pliku występuje komunikat „niepoprawne hasło”?

  Polecamy wpisać hasło ręcznie zamiast je kopiować.


 4. Co zrobić, gdy podczas rozpakowywania występuje błąd „uszkodzony plik” lub „uszkodzone archiwum”?

  W przypadku otrzymania takiego komunikatu zalecamy na czas pobierania mapy wyłączyć program antywirusowy i pobrać pliki jeszcze raz.


 5. Co zrobić, gdy po aktualizacji mapy na urządzeniu wyświetlany jest komunikat: „Nie można odblokować map”?

  Prosimy o kontakt oraz zamieszczenie w wiadomości numeru licencji i adresu e-mail.


 6. Gdzie znajduje się darmowa mapa „EU Topo”?

  Mapy „PL Topo” i „EU Topo” są zainstalowane na tej samej karcie pamięci.


 7. Czy mapa „PL Topo” działa także na starszych urządzeniach GPSMAP 60CSx, Vista HCx, Legend HCx, Edge 705?

  Tak, mapa będzie działać na tych odbiornikach. Żeby było to możliwe trzeba z karty pamięci usunąć pliki z mapą „EU Topo” (starsze urządzenia odczytują tylko jeden plik).


 8. Co zrobić, gdy karta pamięci z mapą nie pasuje do mojego urządzenia (jest za duża)?

  Mapa znajduje się na karcie microSD i karta ta jest włożona do adaptera. Wystarczy wyjąć kartę z adaptera.


 9. Czy urządzenia z serii Nuvi będą obsługiwały mapę?

  Mapa jest przeznaczona dla urządzeń turystycznych, w urządzeniach z serii Nuvi (szczególnie starszych) może spowodować spowolnienie pracy urządzenia oraz nie wszystkie funkcje mapy mogą być dostępne. (Mapa nie jest testowana na urządzeniach z serii Nuvi)


 10. Skąd pobrać nakładkę „Ścieżki PL”?

  Nakładka jest dostępna do pobrania ze strony www.pltopo.pl w zakładce „Porady”.


 11. Czy z mapy można korzystać także na komputerze?

  Tak, po włożeniu karty do czytnika lub podłączeniu urządzenia z mapą program Basecamp automatycznie wykryje mapę i ją odczyta.


 12. Czy jest możliwość zainstalowania na stałe mapy w komputerze?

  Tak, można zainstalować mapę w komputerze. Szczegółowy opis instalacji mapy znajduje się w dziale „Porady”.