Uwagi:
– mapa widoczna on-line przedstawia jedynie poglądowe najważniejsze dane mapowe z możliwością zgłaszania poprawek (opcja dostępna po użyciu prawego klawisza myszy).
– widoczna w odbiorniku GPS mapa PL Topo posiada znacznie bogatszą charakterystykę pokrycia terenu obszarami typu lasy, łąki, pola, zarośla, granice oddziałów leśnych, linie energetyczne i rurociągi, obiekty morskie (np. światła, boje, wraki), itp.
– o ile nie zostały wgrane fabrycznie do urządzenia, mapa widoczna w odbiorniku GPS nie posiada danych DEM