Statystyka mapy PL Topo 2017.3

Sieć dróg z nazwami ulic (% populacji) 100
Całkowita długość dróg (km) 750 461
Szczegółowe plany miast 923
Szczegółowe plany miejscowości 6 839
POI (bez POI turystycznych) 346 463
Długość dróg asfaltowych (km) 301 758
Długość dróg gruntowych i ścieżek (bez nakładki Ścieżki PL) (km) 448 703
Długość autostrad 3 322
Ulice – liczba ulic nazwanych 244 482
Miejscowości 124 280
Plany miejscowości z nazwami ulic i numeracją budynków 51 076
Punkty adresowe (bez nakładki „PL Topo Adresy”) 8 298 152
Budynki 2D 1 702 718
Zabudowa 2D 9 446
Wyciągi narciarskie 319
Nazwy geograficzne 745
POI – turystyczne 57 078
Jeziora 51 154
Rezerwaty 1 707
Numery oddziałów leśnych 543 343
Granice oddziałów leśnych (km) 627 004
Całkowita długość szlaków turystycznych (km) 84 667
Długość szlaków widokowych (km) 2 891
Długość szlaków pieszych (km) 34 370
Długość szlaków rowerowych (km) 43 251
Długość szlaków konnych (km) 2 494
Długość szlaków narciarskich 209
Długość ścieżek rowerowych (km) 2 913
Długość szlaków nordic walking (km) 111
Długość szlaków regionalnych (km) 1 341