Statystyka mapy PL Topo 2018.4

Sieć dróg z nazwami ulic (% populacji) 100
Całkowita długość dróg (km) 756 364
Szczegółowe plany miast 930
Szczegółowe plany miejscowości 7 018
POI (bez POI turystycznych) 360 057
Długość dróg asfaltowych (km) 305 614
Długość dróg gruntowych i ścieżek (bez nakładki Ścieżki PL) (km) 450 750
Długość autostrad 3 321
Ulice – liczba ulic nazwanych 251 810
Miejscowości 124 312
Plany miejscowości z nazwami ulic i numeracją budynków 53 159
Punkty adresowe (bez nakładki „PL Topo Adresy”) 8 377 088
Budynki 2D 7 567 469
Zabudowa 2D 4 889
Wyciągi narciarskie 326
Nazwy geograficzne 780
POI – turystyczne 60 001
Jeziora 52 421
Rezerwaty 1 780
Numery oddziałów leśnych 542 119
Granice oddziałów leśnych (km) 626 214
Całkowita długość szlaków turystycznych (km) 85 560
Długość szlaków widokowych (km) 2 889
Długość szlaków pieszych (km) 34 845
Długość szlaków rowerowych (km) 43 520
Długość szlaków konnych (km) 2 551
Długość szlaków narciarskich 209
Długość ścieżek rowerowych (km) 3 059
Długość szlaków nordic walking (km) 111
Długość szlaków regionalnych (km) 1 435