Statystyka mapy PL Topo 2018.2

Sieć dróg z nazwami ulic (% populacji) 100
Całkowita długość dróg (km) 753 524
Szczegółowe plany miast 930
Szczegółowe plany miejscowości 6 972
POI (bez POI turystycznych) 350 491
Długość dróg asfaltowych (km) 303 784
Długość dróg gruntowych i ścieżek (bez nakładki Ścieżki PL) (km) 449 740
Długość autostrad 3 321
Ulice – liczba ulic nazwanych 249 114
Miejscowości 124 296
Plany miejscowości z nazwami ulic i numeracją budynków 53 197
Punkty adresowe (bez nakładki „PL Topo Adresy”) 8 350 700
Budynki 2D 1 704 816
Zabudowa 2D 9 373
Wyciągi narciarskie 321
Nazwy geograficzne 772
POI – turystyczne 58 880
Jeziora 51 787
Rezerwaty 1 780
Numery oddziałów leśnych 543 343
Granice oddziałów leśnych (km) 627 004
Całkowita długość szlaków turystycznych (km) 85 148
Długość szlaków widokowych (km) 2 891
Długość szlaków pieszych (km) 34 591
Długość szlaków rowerowych (km) 43 422
Długość szlaków konnych (km) 2 541
Długość szlaków narciarskich 209
Długość ścieżek rowerowych (km) 2 959
Długość szlaków nordic walking (km) 111
Długość szlaków regionalnych (km) 1 380